1 2 3 4 5

شرکت رویان نهال محلات ( سهامی خاص ) به عنوان اولین و تخصصی ترین شرکت در زمینه کشت بافت گل و گیاهان زینتی در استان مرکزی و ایران می باشد که در سال 1386 در شهرستان محلات تاسیس گردیده است. هدف اصلی شرکت رویان نهال محلات تولید پایه های رویشی گل و گیاهان زینتی و نهال مثمر و غیر مثمر گیاهان باغی و جنگلی و حتی گیاهان دارویی در سطح تجاری از طریق تکنیک کشت بافت می باشد. بخش تحقیقات شرکت رویان نهال به طور مداوم در حال تهیه دستورالعمل تکثیری ارقام جدید گل و گیاهان زینتی می باشد و تولید سالانه بیش از 1000000 ( یک میلیون) پایه گیاه در شرکت رویان نهال محلات یکی از اهداف این شرکت است. همچنین تولید ارقام جدید گل و گیاه به روشهای اصلاحی دورگ گیری و درون شیشه ای ( کشت بافت ) چشم اندازآینده شرکت رویان نهال محلات می باشد.

کشت بافت تکنیکی نوین در تکثیر سالم و انبوه نمونه های گیاهی در شرایط آزمایشگاهی می باشد. گیاهچه های حاصل از کشت بافت کاملا مشابه نمونه اولیه بوده و عاری از هرگونه آلودگی و بیماری می باشد. سرعت تکثیر و تولید خارج از فصل از مزایای دیگر این روش است.

 فیلم زیر به معرفی شرکت رویان نهال محلات و مصاحبه با مدیر عامل شرکت آقای مهندس بیرامی زاده می پردازد.

 
Click to download in FLV format (27.45MB)